hội nghị NLĐ

“Cao su Phú Thịnh xuất sắc toàn diện”

CSVNO – Đó là nhận định của ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG tại Hội nghị Đại biểu Người lao động, Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm