Công đoàn tích cực vận động mua cổ phần ưu đãi

CSVN –  Trong công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VRG, CĐ CSVN đã tích cực tuyên truyền, vận động CBCNVC – LĐ mua cổ phần ưu đãi (CPUĐ).
CN Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang ghi thông tin đăng ký mua cổ phần ưu đãi. Ảnh: Hà Đức Thành
CN Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang ghi thông tin đăng ký mua cổ phần ưu đãi. Ảnh: Hà Đức Thành

Việc NLĐ mua CPUĐ là quyền lợi của NLĐ. Chính vì vậy, VRG, CĐ CSVN đã tuyên truyền, khuyến khích NLĐ mua hết số CPUĐ đã đăng ký. Tổng số CPUĐ, bao gồm cả CPUĐ theo năm công tác, CPUĐ cho NLĐ đủ điều kiện cam kết mua thêm CPUĐ, lao động là chuyên gia giỏi mua thêm CPUĐ là 48.921.710 cổ phần cho NLĐ của Công ty mẹ Tập đoàn, 20 công ty nông nghiệp, 4 đơn vị hành chính sự nghiệp.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN, cho biết: “CĐ CSVN đã vận động CBCNVC – LĐ mua hết CPUĐ và tiếp tục mua thêm cổ phần khi đấu giá thành công. Đây là việc làm có ý nghĩa nhằm đảm bảo quyền lợi, lợi ích của NLĐ. Đồng thời tuyên truyền cụ thể, sâu sát đến NLĐ khi mua và giữ cổ phần, để phát huy quyền làm chủ của mình trong vấn đề xây dựng doanh nghiệp. Thông qua sự phát triển của đơn vị và hiệu quả sản xuất kinh doanh, NLĐ được hưởng lợi từ lợi nhuận làm ra của doanh nghiệp, đó là lợi ích lâu dài. CĐ các cấp đang tập trung tuyên truyền, vận động, giải thích để NLĐ thực hiện tốt các chủ trương cổ phần hóa VRG trong năm 2018”.

Trong tất cả các đơn vị, Công ty CS Phú Riềng, Bình Long, Dầu Tiếng, Đồng Nai, Lộc Ninh là những đơn vị có số lượng NLĐ đăng ký mua cổ phần nhiều. Anh Lê Văn Thủy – Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV CS Bình Long, cho biết: “CĐ công ty đã phân công cán bộ phụ trách từng đơn vị xuống tận cơ sở để triển khai công tác cổ phần hóa cho NLĐ nắm rõ.Tổng số NLĐ của công ty là trên 4.800 người, số lao động đăng ký mua CPUĐ 4.330 người. Công ty đã chia 108 tỷ từ Quỹ phúc lợi cho NLĐ có điều kiện mua cổ phần, tính bình quân NLĐ nhận được 180.000đ/tháng nhân với số năm làm việc thực tế. Bình quân mỗi NLĐ 9 năm làm việc sẽ nhận được 18 – 19 triệu đồng. NLĐ công ty rất phấn khởi và tin tưởng vào việc cổ phần hóa của Tập đoàn. NLĐ hy vọng giá cao su sẽ lên, VRG có lợi nhuận cao và NLĐ sẽ được hưởng lợi từ việc mua cổ phần”.

CĐ CSVN đã chỉ đạo CĐ các cấp tuyên truyền, vận động để NLĐ hiểu và nắm rõ về công tác cổ phần hóa Công ty mẹ VRG, đồng hành cùng doanh nghiệp khi doanh nghiệp cổ phần hóa. Nhờ đó, CĐ các đơn vị thành lập tổ công tác xuống tận nông trường, đội, tổ để tuyên truyền cho NLĐ, kết quả có 29.089 người đăng ký mua CPUĐ. Ngoài ra, CĐ đã tham gia cùng chuyên môn xác định các quỹ còn lại của doanh nghiệp nhằm đề xuất phân chia cho NLĐ theo quy định của pháp luật. Đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách cho NLĐ trước, trong và sau khi cổ phần hóa.

Tại các đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên, CĐ các cấp đã tuyên truyền sâu rộng đến toàn  thể NLĐ,  đặc biệt là CN đồng bào dân tộc thiểu số để NLĐ tự nguyện đăng ký tham gia mua CPUĐ. Anh Đỗ Văn Thao – CN Công ty TNHH MTV CS Mang Yang, chia sẻ: “Bản thân tôi rất vui mừng khi được đăng ký mua CPUĐ. Đây là quyền lợi cho NLĐ trong ngành khi có những đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp”.

HÀ KHUÊ