Thu hút giới trẻ tham gia vào ngành cao su quốc tế

CSVN – Vừa  qua,  trong  nỗ  lực  chung  nhằm  thu  hút  và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tham gia vào ngành cao su tự nhiên (NR), IRRDB và Nhóm chuyên gia thanh niên IRRDB (NextGeNRE) đã tổ chức diễn đàn thanh niên quốc tế đầu tiên về cao su thiên nhiên.

Các diễn giả chính tại diễn đàn

Chủ đề của diễn đàn là “Tiếp thêm sinh lực cho ngành cao su tự nhiên và thu hút sự tham gia của giới trẻ” nhấn mạnh mục tiêu đảm bảo rằng thế hệ trẻ tham gia vào NR luôn được thông tin đầy đủ về những thách thức và cơ hội hiện tại của ngành.

Diễn đàn nhằm mục đích thúc đẩy một môi trường khuyến khích, duy trì và thu hút các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và doanh nghiệp nông nghiệp tích cực tham gia vào hoạt động canh tác cao su, xây dựng một cộng đồng hiểu biết và năng động, thu hẹp khoảng cách giữa các chuyên gia giàu kinh nghiệm và thanh niên mới nổi trong lĩnh vực NR.

Trong phần thảo luận hiệu quả, các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa ra các gói dịch vụ hấp dẫn và tạo cơ hội cho giới trẻ, vượt ra ngoài những lựa chọn hiện có. Họ nhấn mạnh việc trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức, kỹ năng và sự liên kết văn hóa liên quan đến ngành, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải khơi dậy tình yêu môi trường trong họ. Các diễn giả nhận thấy sự cần thiết của tư duy chiến lược trong giới trẻ, thúc đẩy quá trình suy nghĩ có chủ ý và hợp lý, đồng thời khuyến khích các cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết các vấn đề như độc quyền tiêu thụ lốp xe. Sự tham gia tích cực của giới trẻ vào các khía cạnh dựa trên công nghệ của hoạt động kinh doanh cao su tự nhiên cũng được nhấn mạnh. Các lĩnh vực chính cần cải thiện cũng được vạch ra cho giới trẻ, bao gồm học tập liên tục, đa dạng hóa, kết nối mạng, thực hành bền vững, tích hợp công nghệ, quản lý tài chính và khả năng thích ứng. Để giải quyết những thách thức mà các doanh nhân nông nghiệp phải đối mặt, phải có sự kết hợp giữa khả năng phục hồi, hoạch định chiến lược, học hỏi liên tục, chủ động tham gia của ngành và sự hỗ trợ từ các tổ chức, hiệp hội ngành.

NGUYỄN ANH NGHĨA

(Theo IRRDB fanpage)