Người lao động được mua cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm

CSVN – Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần (CP); trong đó có bổ sung chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp CP hóa.

Ảnh: Vũ Phong
Ảnh: Vũ Phong

Theo đó, những DN thực hiện CPH đã tiến hành các thủ tục cần thiết theo phương án CPH đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thực hiện được phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) trong thời gian 90 ngày kể từ ngày, có quyết định phê duyệt phương án CPH thì DN được bán trước CP cho người lao động, tổ chức CĐ trong DN với giá bán cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm trong phương án CPH đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chênh lệch giữa giá bán cho người lao động, cho tổ chức CĐ (nếu có) so với mệnh giá CP được trừ vào giá trị phần vốn Nhà nước khi quyết toán tại thời điểm DN chính thức chuyển thành công ty CP.

N.P