Nỗ lực tìm kiếm khách hàng trong tư vấn đầu tư, thi công xây dựng

CSVNO – Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó TGĐ VRG Huỳnh Trung Trực tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Xây dựng & Tư vấn Đầu tư ngày 31/5.

Ông Huỳnh Trung Trực Phó TGĐ VRG  phát biểu chỉ đạo đại hội
Ông Huỳnh Trung Trực – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo đại hội

Năm 2015, hoạt động SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn thách thức; tình hình công nợ từ những năm trước của các đối tác và các đội xây dựng thu hồi chậm, giá mủ giảm sâu ảnh hưởng đến việc tìm kiếm các hợp đồng…

Tuy vậy, với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của HĐQT cũng như sự quyết liệt và tận tâm đầy trách nhiệm của Ban điều hành, sự đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn của tập thể NLĐ công ty, nên năm qua công ty đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, giá trị tổng sản lượng đạt 70,253 tỷ  (100,4% kế hoạch); tổng doanh thu đạt 69,796 tỷ (99,2% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế đạt 618 triệu (65,4% kế hoạch); thu nhập bình quân đạt gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

 Năm 2016, HĐQT và Ban điều hành công ty đã đề ra các giải pháp thực hiện như: Chú trọng tổ chức, quản lý đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và hồ sơ, dịch vụ tư vấn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của các chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ hợp đồng; quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư cho các hợp đồng; tích cực thu hồi công nợ để bổ sung vốn SXKD, tăng hiệu quả kinh tế cho đơn vị; tổ chức, sắp xếp nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu quả…

Ông Đỗ Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT Báo cáo kết quả  thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
Ông Đỗ Hữu Phước – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Phát biểu tại đại hội, Phó TGĐ VRG Huỳnh Trung Trực chỉ đạo: HĐQT và Ban điều hành công ty cần nhìn thẳng vào khó khăn, tích cực quyết liệt trong việc thu hồi công nợ, nỗ lực tìm kiếm khách hàng trong hoạt động tư vấn đầu tư và thi công xây dựng; cần nâng cao năng lực sản xuất, năng lực chuyên môn; chủ động tìm các giải pháp vượt qua khó khăn, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2016.                                                                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Lý