Doanh nghiệp cao su tại Lào gặp khó trong tiêu thụ

CSVNO –  Dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành cao su, đặc biệt là công tác tiêu thụ, các công ty tại Lào cũng không ngoại lệ.
VRG triển khai họp trực tuyến với các đơn vị tại Lào
VRG triển khai họp trực tuyến với các đơn vị tại Lào

Bộ ngoại giao của Lào đã có công hàm số 189/BNG.APA.2 yêu cầu cho đóng của tất cả các cửa khẩu quốc tế, không cho xuất, nhập cảnh đối với tất cả công dân của các nước chỉ trừ hàng hóa và các trang thiết bị cần thiết cho việc phòng chống dịch từ ngày 4/4 – 19/4. Vì vậy hoạt động tiêu thụ của các đơn vị gặp rất nhiều khó khăn. Một số đơn vị đã ký hợp đồng, nhưng chưa thực hiện được giao sản phẩm cho khách hàng, đã có một số khách hàng gởi công văn hủy hợp đồng hoặc thay đổi thời gian giao hàng.

Trước tình hình khó khăn đó, các đơn vị  đã đề nghị VRG có cơ chế bán hàng đối với các đơn vị tại Lào, đồng thời ban hành giá sàn kịp thời, sát với thị trường các nước trong khu vực để các đơn vị bán được hàng, giải phóng hàng tồn kho và giảm chi phí lãi vay…

Tính đến hết quý I, Cao su Việt Lào khai thác được 2.115 tấn, đạt hơn 12% kế hoạch; Cao su Quasa – Geruco khai thác 920 tấn, đạt 12% kế hoạch; Cao su Dầu Tiếng – Việt Lào khai thác 128 tấn, 1,14%; Cao su Bolykhamxay – Hà Tĩnh sản lượng khai thác đạt 4,4% kế hoạch. Trong giai đoạn khó khăn như hiện nay, các đơn vị triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí giá thành tiêu thụ mủ, trong đó, cắt giảm các phụ cấp cho cán bộ CNV, xem xét chưa thực hiện công tác bón phân, chỉ thực hiện gia cố máng chắn mưa chưa làm mới, đầu tư những công trình thật sự cần thiết cho nhu cầu sản xuất.

Họp trực tuyến tại đầu cầu Cao su Quasa - Geruco
Họp trực tuyến tại đầu cầu Cao su Quasa – Geruco

Công tác phòng chống cháy tại các khu vực luôn duy trì thường xuyên với tinh thần cảnh giác cao độ đảm bảo an toàn cho vườn cây, cơ sở vật chất cũng như an toàn cho NLĐ. Tình hình an ninh trật tự trong quý I được đảm bảo tốt.

Tại cuộc họp trực tuyến với các đơn vị tại Lào, ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG yêu cầu: “Văn phòng Đại diện VRG tại Lào chủ động có văn bản gởi Chính phủ, các bộ, ngành của Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Lào hướng dẫn các thủ tục để nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước Lào đối với các doanh nghiệp trong dịch bệnh Covid-19 như miễn giảm các quỹ môi trường xã hội, giãn thời gian nộp thuế năm 2020. Các đơn vị phải chủ động xây dựng các kịch bản trong năm 2020. Riêng những kiến nghị, đề xuất, tôi đề nghị các đồng chí phụ trách vùng có văn bản chỉ đạo, trả lời cụ thể để các đơn vị có cơ sở thực hiện”.

MINH NHIÊN