Công đoàn Cao su Dầu Tiếng chăm lo tốt NLĐ vượt qua đại dịch

CSVN – Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống NLĐ. Công đoàn Cao su Dầu Tiếng đã đồng hành cùng công ty triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, đảm bảo mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo SXKD, ổn định việc làm, đời sống cho NLĐ”.