Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại DN làm việc với Công ty CP VRG Khải Hoàn