Người lao động Cao su Sơn La phấn khởi vì cao su tăng giá trở lại

Hơn 10 năm qua, cây cao su được tỉnh Sơn La xác định là một trong những cây công nghiệp chủ lực cạnh tranh. Loại cây này còn được xem là cây đa mục tiêu về nông nghiệp, môi trường và hiệu quả kinh tế. Những năm gần đây giá mủ xuống thấp, ảnh hưởng thu nhập của người lao động. Năm 2021, giá cao su tăng trở lại khiến cho hàng ngàn công nhân công ty CPCS Sơn La rất phấn khởi.