Cao su Dầu Tiếng, Phước Hòa đóng góp đảm bảo an ninh trật tự địa phương

CSVNO – Ngày 22/5, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, Công ty CP Cao su Phước Hòa cùng với Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh nội bộ (ANNB), an ninh kinh tế (ANKT), An ninh Trật tự (ANTT).
Đại tá Phạm Quốc Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương – trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị
Đại tá Phạm Quốc Dũng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương – trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân tại Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và các ngành chức năng nên trong công tác phối hợp bảo vệ ANNB, ANKT, ANTT tại 2 công ty cao su thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương, bảo vệ an toàn tài sản nhà nước, tính mạng, sức khoẻ, tài sản công dân, đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn 2 Công ty trú đóng.

2 công ty đã thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Công an tỉnh và của ngành trong công tác bảo vệ ANNB, ANKT, ANTT; Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ ANNB, bảo vệ BMNN tại cơ quan, đơn vị; Ban hành Nghị quyết, Chương trình cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANNB, bảo vệ BMNN trong Công ty và các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ CBCNV, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài và được phân công ra nước ngoài công tác, học tập, hội thảo.

Ông Nguyễn Quốc Việt -  Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng - Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng – Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc

Phát động toàn thể CBCNV thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại các đơn vị trực thuộc gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Ngành. Thực hiện tốt các tiêu chí trong bản ký cam kết xây dựng cơ quan, doanh nghiệp “An toàn về ANTT” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Quan tâm đảm bảo ANTT, an toàn cháy nổ; phân công lực lượng tự vệ, trực gác cơ quan; bảo vệ an toàn các sự kiện lớn tại địa bàn. Hàng năm, 02 Công ty đều được UBND tỉnh công nhận là đơn vị “An toàn về ANTT”.

Ông Huỳnh Kim Nhựt - Chủ tịch HĐQT Cty CP Cao su Phước Hòa trao thưởng cho các tập thể và cá nhân về công tác bảo vệ An ninh nội bộ, An ninh kinh tế.
Ông Huỳnh Kim Nhựt – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Phước Hòa trao thưởng cho các tập thể và cá nhân về công tác bảo vệ An ninh nội bộ, An ninh kinh tế.

2 công ty đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan khi có yêu cầu của cơ quan Công an; Thường xuyên trao đổi thông tin về các vấn đề trong nội bộ (bổ nhiệm, điều động cán bộ, tình hình lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh…) và các đoàn nước ngoài đến để làm tốt công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ nội bộ.

Các cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ ANNB, ANKT, ANTT
Các cá nhân xuất sắc trong công tác bảo vệ ANNB, ANKT, ANTT

2 công ty đã chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong các công tác tuần tra, canh gác tại các địa bàn, mục tiêu phức tạp về ANTT; phối hợp điều tra xác minh khi có vụ việc xảy ra.

Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch và thành lập đoàn thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, qui định của Công ty, nhất là việc thực hiện các quy định về quản lý kinh tế, tài chính, đất đai. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

ĐÀO PHONG – THANH PHƯƠNG