Cao su Dầu Tiếng sáng tạo vượt khó

CSVNO – Với nhiều chương trình chăm lo cho người lao động, năm 2021, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đảm bảo thu nhập ổn định hơn 5.000 lao động, bình quân 10,64 triệu đồng/người/tháng (vượt 25,18% KH), tăng 14,16% so với năm 2020. Tiền thưởng cuối năm bình quân 16 triệu đồng/người, tăng 33,33% so với năm 2020.

Ông Ngô Thành Nguyên – Cán bộ thi đua Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty nhận thưởng Huân chương Lao động hạng ba

Năm 2021, công ty khai thác 26.777 tấn mủ cao su (đạt 100,10% KH); thu mua 11.087 tấn (đạt 130,44% KH), vượt 2.587 tấn; chế biến 38.335 tấn (đạt 107,08% KH); tiêu thụ 36.628,99 tấn (đạt 102,32% KH).Doanh thu cao su hơn 1.555 tỷ đồng (đạt 108,18% KH); lợi nhuận cao su 200 tỷ đồng (đạt 121,21% KH); nộp ngân sách 145,97 tỷ đồng.

Công ty nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Dương

Công ty đã thực hiện trồng xen canh, luân canh trên vườn cây tái canh, đất trống quy hoạch dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và khu, cụm công nghiệp với diện tích hơn 1.866 ha. Tổng giá trị thu về 5,29 tỷ đồng.

7 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu tại hội nghị tổng kết SXKD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, được công ty tổ chức ngày 20/1, ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đánh giá cao sự năng động, đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của công ty.

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại hội nghị

“Công ty đã chủ động trong thực hiện chuyển đổi quy hoạch sử dụng đất theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021‑2030; tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; các công ty cổ phần đã thực hiện tốt nhiệm vụ và hoạt động ổn định theo chủ trương và kế hoạch đề ra. Công ty thực hiện tốt việc mua mủ tiểu điền vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hỗ trợ cho các hộ tiểu điền, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Cùng chính quyền địa phương phát triển hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn công ty trú đóng. Sát cánh cùng với địa phương tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19…” – ông Kha, nhận định.

Đoàn Thanh niên Cao su Dầu Tiếng nhận cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh Đoàn Bình Dương

 “Tôi tin tưởng rằng, với uy tín và sự năng động, sáng tạo hiện có của tập thể ban lãnh đạo công ty, hoạt động của công ty trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững. Về phía Tập đoàn, lãnh đạo sẽ hỗ trợ kịp thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, nhanh chóng giải quyết những khó khăn, vướng mắt trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giúp công ty thực hiện hoành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022” – ông Kha, phát biểu.

 4 cá nhân nhận chiến sĩ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của công ty là khai thác 28.500 tấn mủ; thu mua 10.000 tấn; chế biến 38.190 tấn; tiêu thụ 36.500 tấn. Triển khai đúng tiến độ, thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư; giải pháp quản lý suất đầu tư, thực hành tiết kiệm; quản lý tốt giá thành sản phẩm, tranh thủ giá bán cao nhất, đảm bảo lợi nhuận từ 6,3 triệu đồng/tấn mủ cao su trở lên; chăm lo tốt đời sống người lao động. Gắn phát triển công ty với phát triển bền vững và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ vững quốc phòng – an ninh.

3 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Tại hội nghị, ông Ngô Thành Nguyên – cán bộ thi đua Phòng Tổ chức lao động tiền lương công ty đã nhận thưởng Huân chương Lao động hạng ba. 7 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Công ty nhận cờ thi đua của Bộ Lao động thương binh xã hội và UBND tỉnh Bình Dương.

4 cá nhân nhận chiến sĩ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 3 tập thể và 5 cá nhân nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 4 tập thể nhận giải thưởng Phú Riềng đỏ. Nhiều tập thể và cá nhân nhận cờ thi đua, bằng khen của Tập đoàn, Công đoàn CSVN…

4 tập thể nhận giải thưởng Phú Riềng đỏ
TRẦN HUỲNHĐÀO PHONG – MINH TÂN