Tháng Năm 28, 2014

Tin vắn Đoàn thanh niên

BTV Đoàn VRG: Vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân 2014. Trong đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong thanh niên CN; tổ chức các hoạt động chăm lo

3 cuộc thi hấp dẫn dành cho ĐVTN

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi viết về “Giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia dây dựng nông thôn mới” lần thứ I. Chủ đề các tác phẩm

Hoạt động CĐ các cấp

TLĐLĐ VN: Cho biết cuối tháng 6/2014 sẽ phát hành cuốn sách “CĐ Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”. Sách do Viện CN-CĐ làm chủ biên, được biên soạn theo quyết

Tin vắn Đoàn thanh niên

BTV Đoàn VRG: Vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân 2014. Trong đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong

3 cuộc thi hấp dẫn dành cho ĐVTN

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi viết về “Giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia dây dựng nông

Hoạt động CĐ các cấp

TLĐLĐ VN: Cho biết cuối tháng 6/2014 sẽ phát hành cuốn sách “CĐ Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển”. Sách do

Tin vắn Đoàn thanh niên

BTV Đoàn VRG: Vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân 2014. Trong đó, tổ chức các

Hoạt động CĐ các cấp

TLĐLĐ VN: Cho biết cuối tháng 6/2014 sẽ phát hành cuốn sách “CĐ Việt Nam – 85 năm xây dựng