Hai đại biểu VRG nhận giải thưởng Người thợ trẻ giỏi 2014

2 đại biểu VRG nhận giải thưởng Người thợ trẻ giỏi 2014
2 đại biểu VRG nhận giải thưởng Người thợ trẻ giỏi 2014

Từ ngày 10-12/5, Trung ương ĐTN CS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giải thưởng Người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ V tại Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. VRG vinh dự có hai đại biểu được nhận giải thưởng, gồm có: Nguyễn Trọng Nhân – Xí nghiệp Chế biến Cao su, Công ty TNHH MTV TCT CS Đồng Nai; Nguyễn Thanh Lộc – Trạm thực nghiệm Cao su Lai Khê, Viện Nghiên cứu Cao su VN.

Quỳnh Mai