3 cuộc thi hấp dẫn dành cho ĐVTN

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa phát động cuộc thi viết về “Giải pháp sáng tạo của Đoàn tham gia dây dựng nông thôn mới” lần thứ I. Chủ đề các tác phẩm tập trung vào các giải pháp sáng tạo về: công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, ĐVTN và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ cảnh quan môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn… Thời gian nhận bài dự thi đến hết ngày 30/9/2014. Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại 046.2631900, email: thanhniennongthon@gmail.com. Dự kiến lễ trao giải thưởng vào quý IV/2014.

Trong khi đó, Báo Sinh viên VN tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Tổ quốc qua góc nhìn trẻ lần 2”. Nội dung ảnh dự thi xoay quanh chủ đề Tổ quốc, quê hương, đất nước, con người VN. Các tác giả tham gia dự thi gửi ảnh về email: toquocquagocnhintre@gmail.com hoặc ghi vào đĩa CD gửi về Cuộc thi ảnh “Tổ quốc góc nhìn trẻ”, Báo Sinh viên VN, số 5 Hòa Mã, Hà Nội. Thời gian nhận ảnh dự thi từ nay đến hết ngày 20/11/2014.

Trước đó, Trung ương Đoàn vừa phát động Giải thưởng báo chí viết về đề tài thanh niên (TN) lần thứ 2 năm 2014. Chủ đề tập trung vào các vấn đề giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; công tác đoàn kết, tập hợp TN và những mô hình, kinh nghiệm, nhân tố mới, các công trình TN, tấm gương TN tình nguyện tiêu biểu… Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 26/3 đến hết 5/9/2014. Lễ tổng kết trao giải thưởng trong khoảng tháng 11/2014.

P.V-T.B