ĐTN Cao su Đồng Phú ký kết kết nghĩa với Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2014, ngày 14/4, ĐTN Cao su Đồng Phú ký kết kết nghĩa với Chi đoàn Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước. Nội dung bản giao ước tập trung vào các hoạt động chung như: Phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện…

Đặng Kim Mùi