Nhìn lại 2020 hướng tới 2021 – 2025

CSVN – Trong “bĩ cực” đã có “thái lai”. Rất đáng tự hào! Đó là công sức, trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ công nhân cao su hôm nay.

Bức tranh toàn cảnh của Tập đoàn năm 2020 nhiều gam màu rực sáng.

2020 trở thành năm của các thảm họa – đại dịch và thiên tai, tàn phá nặng nề mọi khía cạnh đời sống con người. Chúng ta đã đối mặt với những điều tồi tệ nhất và vươn lên. Ngành cao su Việt Nam nói chung và Tập đoàn cao su nói riêng không nằm ngoài vòng xoáy dị biệt đó.

Lo âu, toan tính, chống chọi “ăn không ngon, ngủ không yên”, “vừa chống dịch, khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tổ chức SXKD, tổ chức đời sống an sinh xã hội” đặt mục tiêu lớn nhất là “phải sống, phải tồn tại”.

Có thể nói đó là nhiệm vụ khó khăn bậc nhất trong chặng đường phát triển của ngành. Nhận định đúng và trúng, kịch bản linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt, lấy chính những giá trị nội lực cốt lõi của mình để làm điểm tựa rồi từ đó tìm “cơ” trong “nguy” để vượt qua, đi lên.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ và NLĐ trong toàn Tập đoàn chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng, doanh thu, lợi nhuận  và nộp ngân sách. Tiếp tục đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững và phát triển vốn Nhà nước.

Tập đoàn là 1 trong 12 Tập đoàn Nhà nước hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi trong năm 2020. Hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác  sản lượng cao su 370.000 /365.380 tấn. Năm 2020, tổng doanh thu toàn Tập đoàn là 25.477 tỷ đồng, bằng 103,37% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 4.981 tỷ đồng, bằng 100,4% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế ước đạt 4.067 tỷ đồng, bằng 100,94% kế hoạch. Vốn hoá của cổ phiếu GVR đạt 108.400 tỷ đồng. Giá cổ phiếu GVR tăng gấp 3,4 lần, với 4 tỷ cổ phiếu lưu hành, đứng thứ 10 trên sàn HOSE.

Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn năm 2020 là 6.964.900đ/người/tháng tăng 7,9% so với năm 2019. Thu nhập bình quân toàn Tập đoàn là 7.638.900đ/người/tháng tăng 6,1% so với năm 2019. Đời sống vật chất tinh thần công nhân lao động ổn định và được cải thiện.

Mặc dù phải chủ động tích cực phòng chống dịch hiệu quả, các hoạt động khác trên tất cả các mặt của Tập đoàn chuyển sang trạng thái bình thường mới, đảm bảo duy trì, ổn định và phát triển trong điều kiện mới.

Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tập đoàn. Đánh giá, tổng kết toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp bộ Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoạch định chiến lược phát triển trong 5 năm tới 2020-2025. Bầu cấp ủy mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công tốt đẹp cả nội dung và nhân sự. Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX đã tổng kết một chặng đường lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những thành tựu quan trọng trong điều kiện hết sức khó khăn chung của đất nước, của ngành.

Ảnh: Nguyễn Thành Luy

Đã hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành, cổ phần hóa thành công đảm bảo đúng pháp luật, lợi ích của Nhà nước, Tập đoàn và NLĐ. Hoạt động theo mô hình mới công ty cổ phần hiệu quả trong SXKD, trong tổ chức đời sống NLĐ, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước, Tập đoàn và cổ đông.

Đặc biệt Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2020-2025, tầm nhìn 2030 với 3 chương trình đột phá phát triển bền vững với 3 trụ cột. Mục tiêu đến 2030 trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, đời sống công nhân lao động khá giả, kỷ niệm 100 năm truyền thống ngành cao su. Cùng với đó là Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước toàn Tập đoàn giai đoạn 2015-2020. Vinh danh 91 tập thể, cá nhân điển hình, đề ra phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua giai đoạn mới với nhiều phong trào thi đua ở các ngành, các lĩnh vực SXKD và đời sống xã hội. Cụ thể hóa nhiều hình thức khen thưởng, danh hiệu mới hướng về NLĐ, hướng về cơ sở, lấy nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm phát động và xây dựng phong trào thi đua.

Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, toàn ngành đã có 1 đơn vị được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới trong 6 đơn vị, 4 cá nhân toàn quốc (Công ty TNHH Cao su Việt Lào). Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao không chỉ của công ty mà của toàn ngành cao su.

Viết tiếp trang sử vàng truyền thống anh hùng của cao su Việt Nam. Tập đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, đây là thành tích cao nhất trong giai đoạn 2015-2020. Bức tranh toàn cảnh của Tập đoàn năm 2020 nhiều gam màu rực sáng.

Đó là công sức, trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ công nhân cao su hôm nay

Trong “bĩ cực” đã có “thái lai”. Rất đáng tự hào! Đó là công sức, trí tuệ, bản lĩnh của thế hệ công nhân cao su hôm nay. Chung sức, chung lòng dám đương đầu với bao khó khăn, thử thách khốc liệt của thời cuộc, của thiên mệnh, của thương trường để chiến thắng, lập công xuất sắc. Năm 2020 là một năm đặc biệt thách thức. Nhưng năm 2020 cũng là năm cho thấy sức bật mạnh mẽ, bứt phá của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Quả cảm, quyết liệt, không ngại khó, không ngại khổ, không lùi bước.

Hướng về năm 2021, vẫn còn ngổn ngang bao gian khó. Mục tiêu là trên nền tảng thắng lợi đã đạt được, phát huy sức mạnh của hệ thống, của tiềm lực, của bản lĩnh, sáng tạo, củng cố đội ngũ, nêu cao tinh thần, sẵn sàng bật dậy bứt phá sau đại dịch. “Vững niềm tin, bền ý chí”.

Chỉ tiêu SXKD năm 2021 toàn Tập đoàn: Tổng sản lượng khai thác 380.000 tấn mủ quy khô; doanh thu 28.000 tỷ đồng; lợi nhuận 5.700 tỷ đồng. Công ty mẹ: doanh thu 4.100 tỷ đồng; lợi nhuận 2.800 tỷ đồng. Tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội IX Đảng bộ Tập đoàn. Chính vì vậy, triển khai thực hiện không chỉ cho năm 2021 mà cả giai đoạn 2021 – 2025, ngay từ ngày đầu tháng đầu, từ trong tư duy và hành động. Phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận và nộp ngân sách  bình quân 3-5%; Thu nhập người lao động tăng tối thiểu 5%; các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm nhiệm kỳ 2020 – 2025: tăng từ 3 – 5%, tổng doanh thu: 25 – 30 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách: 15 – 20 ngàn tỷ đồng; thu nhập bình quân NLĐ: 8,1 triệu – 8,6 triệu đồng/người/tháng.

Đường hướng mục tiêu đã rõ. Phát triển bền vững là mục tiêu bao trùm của ngành cao su. Do đó, cần có sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Ba trụ cột phát triển bền vững phải được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu nhiệm vụ của từng nhiệm kỳ và tầm nhìn nhiều kỳ. Đồng thời đánh giá đúng thực trạng, dự báo đúng xu thế phát triển, huy động mọi nguồn lực, đề ra những giải pháp hiệu quả, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn.

LINH ĐAN