hỗ trợ

VRG hỗ trợ ngư dân Lý Sơn 150 triệu đồng

CSVNO – Từ ngày 23-25/5, nhân chuyến  công tác tại các đơn vị ở miền Trung, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đã ra thăm huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Dịp này, đoàn công tác VRG