Cao su Mang Yang: 104 đại biểu tham dự Hội nghị nông nghiệp

CSVNO – Nhằm đánh giá công tác nông nghiệp và đề ra nhiệm vụ, cách làm trong niên vụ mới, ngày 9/4, Cao su Mang Yang đã tổ chức Hội nghị nông nghiệp với sự tham gia của 104 đại biểu là lãnh đạo, tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu về tham dự Hội nghị

Trước khi tập trung về hội trường công ty thảo luận các vấn đề còn tồn tại, hạn chế ở vườn cây, các đại biểu đã được cán bộ phòng kỹ thuật nông nghiệp tập huấn công tác trang bị vật tư cho vườn cây khai thác như gắn máng che mưa, váy che chén theo cách mới; thăm và trao đổi ý kiến tại vườn cây KTCB kém phát triển; tập huấn công tác đốt DRC ngay tại lô.

Ông Đỗ Hữu Trí – Phó Phòng kỹ thuật nông nghiệp công ty hướng dẫn cách làm máng che chén theo phương thức mới

Trong thời gian một ngày, các đại biểu về tham dự Hội nghị đã được lắng nghe 6 tham luận của các đơn vị trực thuộc; báo cáo chuyên đề của Phòng Kỹ thuật nông nghiệp, Phòng Quản lý chất lượng, Nhà máy chế biến…

Trong số các báo cáo, tham luận, Phòng Kỹ thuật nông nghiệp chiếm số lượng lớn và chủ đạo với báo cáo tổng hợp về công tác nông nghiệp năm 2023 và 2 tham luận chuyên đề về “Đánh giá chất lượng vườn cây KTCB và các giải pháp xử lý nhằm phục hồi vườn cây, đảm bảo chất lượng khi đưa vào khai thác” và “Kết quả duy trì hệ thống quản lý rừng cao su bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm năm 2023, phương hướng năm 2024”.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn các đại biểu về cách ghim máng chắn mưa

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về khó khăn trong sản xuất, đặc biệt là các giải pháp để thực hiện thành công nhiệm vụ khai thác sản lượng giao.

Báo cáo của Phòng kỹ thuật nông nghiệp cũng chỉ ra còn nhiều khó khăn trong công tác nông nghiệp với việc công tác cưa cắt, giải phóng mặt bằng chậm, mưa kéo dài nhiều ngày gây khó khăn trong việc vận chuyển mủ, khai thác sản lượng, nhất là suất đầu tư giảm ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của NLĐ.

Hướng dẫn làm dây dẫn mủ và váy che chén

Tuy vậy, trong công tác khai thác sản lượng, công ty đã đạt được nhiều kết quả tích cực với việc về đích sớm hơn 23 ngày so với kế hoạch; Công tác tái canh, trồng mới cũng như chăm sóc vườn cây, công tác phòng chống cháy gặp nhiều thuận lợi do mua đến sớm; bệnh phấn trắng cơ bản được chống chế nhờ sự chủ động và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công ty, các nông trường trực thuộc…

Thực hành công tác cạo đục

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất năm 2024, lãnh đạo công ty đã yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, nông trường trực thuộc sau Hội nghị này sẽ bắt tay ngay vào công tác chú trọng đào tạo tay nghề cho công nhân mới và yếu, tích cực trang bị vật tư cho vườn cây để sẵn sàng khi có mưa là tổ chức thu hoạch mủ, điều chỉnh và kiện toàn bộ máy hoạt động của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.

Ông Trương Văn Hội – TGĐ công ty phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị

Đồng thời, chủ động áp dụng những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật và cách làm mới được rút ra tại Hội nghị này đối với vườn cây, nhà máy để tiết kiện chi phí nhằm tăng năng suất lao động, góp phần đưa thu nhập của NLĐ tăng cao hơn so với thu nhập của năm trước.

VĂN VĨNH