Cao su Lộc Ninh sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý I

CSVNO – Ngày 16/4, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý I, ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Những tháng đầu năm 2024, với những thuận lợi và khó khăn đan xen, thời tiết khí hậu nắng nóng kéo dài, giá bán mủ có dấu hiệu tăng nhưng chưa ổn định, thị trường tiêu thụ mủ cao su còn hạn chế, nhưng với sự đoàn kết quyết tâm cao, sự điều hành linh hoạt của ban lãnh đạo và chủ động tham mưu của các phòng chuyên môn các giải pháp, phương án phù hợp, tình hình SXKD của công ty trong quý I đã đạt được những kết quả khả quan.

Các đơn vị quyết tâm hoàn thành kế hoạch được giao

Các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD trong quý I đều được thực hiện vượt kế hoạch và cao hơn cùng kỳ năm 2023. Nổi bật là công tác thực hiện sản lượng khai thác 1.670 tấn (đạt 13% KH Tập đoàn giao), so với cùng kỳ năm trước về tiến độ thực hiện KH Tập đoàn giao là cao hơn 1,25%, về sản lượng cao hơn 290 tấn; thu mua 1.076 tấn, đạt 30,75% KH năm; chế biến 2.911 tấn, đạt 17,8% KH năm, cao hơn cùng kỳ năm trước 922 tấn; tiêu thụ 3.928 tấn, tương đương 23,11% KH năm, lượng tiêu thụ cao hơn cùng kỳ năm 2023 là 902 tấn, giá bán bình quân 37,878 triệu đồng/tấn, cao hơn giá bán bình quân KH 1,678 triệu đồng/tấn, tăng 4,3 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân cùng kỳ năm 2023; doanh thu cao su 148,792 tỷ đồng, đạt 24,04% kế hoạch, tăng 47,29 tỷ đồng so cùng kỳ 2023. Thu nhập bình quân CB.CNV LĐ hơn 5 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến nay 20,84 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh được quan tâm, ổn định; thực hiện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, các phong trào ngày càng hiệu quả, thu hút đông đảo NLĐ tham gia.

Tại hội nghị, ban lãnh đạo công ty đã tổ chức ký kết giao ước thi đua đối với các đơn vị trực thuộc. Theo đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB.CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp , bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chung tay đồng hành cùng công ty tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy SXKD phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Tuyên truyền vận động NLĐ tập trung phấn đấu vượt qua những khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng; tăng năng suất lao động, triệt để tiết kiệm trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo hoạt động SXKD của đơn vị có hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị

Các đơn vị nông trường phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao là 12.850 tấn, vượt từ 5% trở lên (vượt từ 643 tấn). Cụ thể: Nông trường I 2.457 tấn, Nông trường II 2.252 tấn, Nông trường III 2.636 tấn, Nông trường IV 1.124 tấn, Nông trường V 1.439 tấn, Nông trường VI 1.911 tấn, Nông trường VII 1.675 tấn. Tổng sản lượng khai thác phấn đấu đạt 13.493 tấn.

Công ty VKETI phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao là 5.400 tấn, vượt từ 5% trở lên (vượt từ 270 tấn), Tổng sản lượng khai thác phấn đấu đạt 5.670tấn.

Công tác thu mua năm 2024 đảm bảo có hiệu quả, lợi nhuận cao, phấn đấu sản lượng thu mua năm 2024 đạt và vượt 3.500 tấn mủ quy khô. Công tác chế biến phấn đấu sản xuất hết nguyên liệu đầu vào, các sản phẩm chế biến đa dạng về chủng loại, đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, sản lượng chế biến đạt 16.993 tấn trở lên.

HƯƠNG HOÀNG