Cao su Đồng Nai

Sôi nổi Hội thi Bàn tay vàng Cao su Đồng Nai

CSVNO – Với điểm số tuyệt đối 100 điểm và thời gian thả cờ vàng ngang nhau, thí sinh Hoàng Văn Thông – Nông trường Ông Quế và thí sinh Nguyễn Thái Sơn – Nông trường

Cao su Đồng Nai khen thưởng 382 công nhân

CSVN – Đây là các công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất đợt 1 năm 2020. Công đoàn Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã