Thẩm định đánh giá doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia tại Cao su Chư Prông và Chư Sê

CSVNO – Trong 2 ngày 18 & 19/12, đoàn công tác Hội đồng Giải thưởng Chất lượng quốc gia đã tiến hành đánh giá, thẩm định tại chỗ đối với Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông và Chư Sê, là 2 đơn vị đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2023.

Đoàn thẩm định kiểm tra tại nhà máy chế biến mủ Cao su Chư Prông

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2023 làm trưởng đoàn. Trong năm 2023, Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tỉnh Gia Lai đã tiến hành đánh giá và đề xuất Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia trao Giải Vàng Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho các doanh nghiệp tham dự. Đây là cơ sở để Hội đồng Quốc gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia tiến hành xem xét, thẩm định đánh giá tại chỗ các doanh nghiệp được Hội đồng sơ tuyển đề nghị trao giải năm 2023.

Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế khu xử lý nước thải của nhà máy chế biển mủ Cao su Chư Prông

Tại buổi làm việc, đại diện Cao su Chư Prông và Chư Sê đã trình bày tóm tắt báo cáo tự đánh giá về sự đáp ứng của công ty đối với 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Đó là: Vai trò của lãnh đạo công ty; chiến lược hoạt động; chính sách định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động và kết quả hoạt động của công ty.

Lãnh đạo Cao su Chư Prông báo cáo các nội dung với đoàn thẩm định

Qua quá trình đánh giá, thẩm định tại chỗ và kiểm tra thực tế tại một số cơ sở của 2 công ty như nhà máy chế biến mủ, hệ thống xử lý nước thải, vườn cây công ty, đoàn công tác của Hội đồng Quốc gia đánh giá cao những kết quả mà 2 công ty đã đạt được trong thời gian qua. Các thành viên trong hội đồng cũng đề nghị công ty cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cho báo cáo theo 7 tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia để hoàn thiện hồ sơ tham dự Giải đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định.

Đoàn thẩm định kiểm tra tại nhà máy chế biến mủ Cao su Chư Sê

Kết quả thẩm định thực tế này là cơ sở quan trọng để Hội đồng quốc gia xem xét, đề xuất lên Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trao Giải Vàng Chất lượng quốc gia năm 2023 cho doanh nghiệp.

Đoàn thẩm định nghe Cao su Chư Sê báo cáo tự đánh giá về sự đáp ứng của công ty đối với 7 tiêu chí Giải thưởng Chất lượng quốc gia

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là giải thưởng cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Đây là giải thưởng thường niên duy nhất về chất lượng được luật hóa bởi Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và được ban hành theo quy tắc quốc tế, thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng vừa là mục tiêu, vừa là công cụ để các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm của mình.

                                                                                                   HÀ ĐỨC THÀNH