Tháng Mười Hai 27, 2023

Kỳ vọng vào thị trường cao su năm 2024

CSVN – Đó là nhận định của các chuyên gia trong khuôn khổ chương trình Hội nghị quốc tế ngành cao su Việt Nam và hội thảo ngành cao su bền vững, do Hiệp hội

EUDR có thực tế?

CSVN – Theo các chuyên gia, quy định mới của EU về chống phá rừng (EUDR) bị coi là “phi thực tế’’ khi cao su hay cà phê hiện không còn là nông sản gây

EUDR có thực tế?

CSVN – Theo các chuyên gia, quy định mới của EU về chống phá rừng (EUDR) bị coi là “phi thực tế’’ khi cao su

EUDR có thực tế?

CSVN – Theo các chuyên gia, quy định mới của EU về chống phá rừng (EUDR) bị coi là “phi