Cao su Sa Thầy xuất sắc thực hiện vượt tất cả các chỉ tiêu năm 2023

CSVN – Ngày 28/11, Công ty CPCS Sa Thầy đã khai thác hoàn thành kế hoạch (KH) 9.450 tấn mủ được giao, về đích sớm 34 ngày. Dự kiến, kết thúc năm công ty sẽ khai thác được 10.804 tấn (vượt 14,3%). Đặc biệt, ước đến 31/12 tất cả các chỉ tiêu của công ty đều vượt KH đề ra.

Công nhân NT Bãi Lau trên vườn cây khai thác
Thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải pháp

Với hơn 4.866 ha cao su khai thác, năm 2023 Cao su Sa Thầy được VRG giao khai thác 9.450 tấn trong điều kiện một số diện tích của công ty bị bệnh Pestalotiopsis (đốm tròn), ảnh hưởng đến năng suất vườn cây và KH chung của đơn vị. Theo ông Đặng Ưng – Phó TGĐ công ty, trước tình hình đó công ty đã đề ra 5 nhóm giải pháp chính để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, bao gồm: Công tác quản lý, điều hành; nâng cao tay nghề kỹ thuật cạo mủ; nâng cao năng suất, sản lượng mủ trên vườn cây; tích cực trong công tác phòng trị các loại sâu bệnh hại và áp dụng, nhân rộng các mô hình giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Trong đó, ông Ưng cho rằng nhóm giải pháp quản lý, điều hành và chú trọng nâng cao tay nghề cạo mủ cho NLĐ là hết sức quan trọng, có sự ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện KH sản lượng khi kết thúc năm. Xác định là năm đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách song nhờ sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất và mạnh dạn đề ra những giải pháp căn cơ, có yếu tố quyết định đến kết quả hoạt động SXKD. Đồng thời, quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo đã giúp công ty tạo được sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp từ công ty đến NLĐ, qua đó thu được những kết quả như kỳ vọng.

Ông Tạ Thúc Bình – Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết, cùng với các giải pháp chính trong điều hành quản lý, các giải pháp về mặt phong trào và công tác chăm lo tốt đời sống NLĐ cũng là yếu tố quan trọng để NLĐ yên tâm gắn bó với vườn cây. Công ty và Công đoàn công ty đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa, như: chi hỗ trợ cho các gia đình công nhân khó khăn sửa lại nhà, hàng năm đều tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, tặng vé xe cho những gia đình đã công tác lâu năm nhưng chưa có điều kiện về quê đón năm mới, thăm và tặng quà các gia đình có con bị bệnh hiểm nghèo, tặng quà cho công nhân khó khăn…

Xuất sắc thực hiện vượt tất cả các chỉ tiêu

Theo số liệu ước thực hiện kế hoạch năm 2023, các chỉ tiêu chính của công ty như doanh thu theo kế hoạch 361,4 tỷ, công ty thực hiện đạt hơn 365,7 tỷ đồng (vượt 1% KH); lợi nhuận sau thuế kế hoạch đề ra hơn 63,1 tỷ và thực hiện được trên 63,4 tỷ đồng (vượt 1% KH). Lương bình quân của NLĐ 10 triệu đồng/người/tháng, cùng nhiều chính sách hỗ trợ, các chế độ đi kèm và phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, năng suất vườn cây qua đó tăng thêm thu nhập. Nhờ vậy, NLĐ rất yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quản lý, kết hợp các yếu tố thuận lợi khác như lao động ổn định, thời tiết thuận lợi cho công tác nông nghiệp… Cao su Sa Thầy thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra trong năm 2023, tạo tiền đề tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

VĂN VĨNH