VRG ủng hộ 6,5 tỷ cho hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ biên giới