Cơ giới hóa – yếu tố then chốt giúp tăng năng suất, chất lượng vườn cây

CSVN – Tại Hội nghị nông nghiệp khu vực Đông Nam bộ và Tây Nguyên năm 2022 được tổ chức tại TCT Cao su Đồng Nai, các đơn vị tham dự đã trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới nhằm nâng cao năng suất vườn cây, tiết giảm chi phí đầu tư và tăng thu nhập cho NLĐ. Trong đó, ứng dụng cơ giới hóa được xem là yếu tố “sống còn” trong việc thực hiện mục tiêu chung của VRG trong lĩnh vực nông nghiệp.