Tháng Năm 27, 2020

Cao su bén rễ, người bén duyên

CSVN – Cao su bén rễ, để người bén duyên, đã có nhiều cặp đôi là NLĐ Việt và Lào của Công ty TNHH Cao su Việt Lào gặp gỡ, yêu thương và kết duyên

Theo anh vào lô

Khi anh vững tay dao Khơi nhanh dòng nhựa trắng Em cũng cùng tia nắng Mang hàng hóa vào lô.   Đây hủ tíu không tô Cà phê phòng buồn ngủ Nước đá em có

Theo anh vào lô

Khi anh vững tay dao Khơi nhanh dòng nhựa trắng Em cũng cùng tia nắng Mang hàng hóa vào lô.   Đây hủ tíu không

Theo anh vào lô

Khi anh vững tay dao Khơi nhanh dòng nhựa trắng Em cũng cùng tia nắng Mang hàng hóa vào lô.