Tháng Tư 24, 2015

Nàng cao su tâm sự

Em từ Nam Mỹ chuyển qua Đã hơn thế kỷ hiền hòa cùng anh Em tiết dòng nhựa trắng ngần Làm cho đất nước muôn lần đẹp thêm Mong anh luôn nhớ đừng quên Quy

Nhận 1 “cục”

– Mới nghe thông tin bắt đầu từ ngày 1/1/2016 công nhân mình khi nghỉ việc sẽ không được nhận 1 “cục” nữa phải không Tư Mủ? – Ừ tôi đọc báo thấy hàng chục

Không thể quên những ngày tháng hào hùng

CSVN – Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước, Chủ tịch nước đã ký và phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng

Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

CSVNO – Theo kết quả tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí Cao su tổ chức ngày 23/4, năm 2014 công ty chia cổ tức 6% Năm qua, Công ty

Nàng cao su tâm sự

Em từ Nam Mỹ chuyển qua Đã hơn thế kỷ hiền hòa cùng anh Em tiết dòng nhựa trắng ngần Làm cho đất nước muôn

Nhận 1 “cục”

– Mới nghe thông tin bắt đầu từ ngày 1/1/2016 công nhân mình khi nghỉ việc sẽ không được nhận 1 “cục” nữa phải không

Cơ khí Cao su chia cổ tức 6%

CSVNO – Theo kết quả tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Cơ khí Cao su tổ chức ngày 23/4, năm

Nàng cao su tâm sự

Em từ Nam Mỹ chuyển qua Đã hơn thế kỷ hiền hòa cùng anh Em tiết dòng nhựa trắng ngần

Nhận 1 “cục”

– Mới nghe thông tin bắt đầu từ ngày 1/1/2016 công nhân mình khi nghỉ việc sẽ không được nhận