Nàng cao su tâm sự

cs
Em từ Nam Mỹ chuyển qua
Đã hơn thế kỷ hiền hòa cùng anh
Em tiết dòng nhựa trắng ngần
Làm cho đất nước muôn lần đẹp thêm
Mong anh luôn nhớ đừng quên
Quy trình kỹ thuật đặt lên hàng đầu
Muốn em chung thủy dài lâu
Anh nhớ chọn đúng đất màu hợp em
Em không ưa bạc, ưa phèn, (*)
Nước ngầm tràn mặt không quen ở gần, (*)
Đá giàn, đá nổi, Thạch anh, (*)
Chân em dẫm phải, em đành thoái lui.
Bón chăm càng tốt càng vui,
Hữu cơ hoai mục là mùi em ưa
Phòng the em ở phải vừa, (**)
Mỗi bề tám tấc; không thưa, không dày. (**)
Chúng em đội ngũ xưa nay
Dọc, ngang, thành lối hàng ngày thẳng băng.
Ghét cay mấy kẻ lăng xăng,
Phấn trắng, đen lá, lằng nhằng Cory (***)
Đuổi hoài nhưng nó không đi,
Mắt chim, Hồng nấm… có gì ghét hơn.
Để anh hiểu rõ nguồn cơn,
Cho em sức khỏe, làm ơn giúp người.
Thương nhau anh chớ chê cười,
Để em tâm sự với người em yêu.
Nguyễn Đăng Tiếng
(Công ty TNHH MTV KCN Long Đại)
(*) Những yêu cầu về thổ nhưỡng: Cây cao su không ưa đất bạc màu, đất phèn, đất có đá giàn, đá nổi, mạch nước ngầm cao…
(**) Những yêu cầu về kích thước hố; khoảng cách giữa các hàng, các cây và yêu cầu phải thẳng hàng ngang, dọc, chéo.
(***) Các loại bệnh thường gặp trên vườn cây cao su: phấn trắng, héo đen đầu lá, Corynespora, đốm mắt chim, phấn hồng…