trồng tiêu

Vỡ mộng “vàng đen”

 CSVN – Cây tiêu được nhiều người ví như “vàng đen” khi giá cao ngất ngưởng, có lúc lên đến 230.000 đồng/kg. Cơn sốt trồng tiêu ở Tây Nguyên “nóng” đến mức người người, nhà

Cao su “tự cứu” bằng xen canh, đa canh

CSVN – Không nóng vội thanh lý cao su để trồng tiêu, nhiều hộ tiểu điền biết tính toán lâu dài đã thực hiện các mô hình trồng xen canh, đa canh, kể cả chăn nuôi trong

Tăng thu nhập từ trồng tiêu

CSVN – Gia đình anh Nguyễn Văn Mừng, chị Phạm Thị Phượng (Công nhân khai thác Đội 18, Tổ 1, Nông trường Xa Cam, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) có 0,5 ha tiêu, với hơn 600

Vỡ mộng “vàng đen”

 CSVN – Cây tiêu được nhiều người ví như “vàng đen” khi giá cao ngất ngưởng, có lúc lên đến 230.000 đồng/kg. Cơn sốt trồng

Tăng thu nhập từ trồng tiêu

CSVN – Gia đình anh Nguyễn Văn Mừng, chị Phạm Thị Phượng (Công nhân khai thác Đội 18, Tổ 1, Nông trường Xa Cam, Công ty TNHH MTV

Vỡ mộng “vàng đen”

 CSVN – Cây tiêu được nhiều người ví như “vàng đen” khi giá cao ngất ngưởng, có lúc lên đến

Tăng thu nhập từ trồng tiêu

CSVN – Gia đình anh Nguyễn Văn Mừng, chị Phạm Thị Phượng (Công nhân khai thác Đội 18, Tổ 1, Nông trường