"dân vận"
Ông Đoàn Ngọc Tứ cùng các bằng khen, giấy khen các cấp tặng thưởng

Ông tổ trưởng làm “dân vận khéo”

CSVN – Luôn quan tâm, chia sẻ, sâu sát từng hộ dân và gương mẫu đi đầu trong mọi việc là cách thực hiện công tác dân vận mang lại hiệu quả, của…

Anh Dương Viết Công (bên phải) kiểm tra sức sinh trưởng cây cao su cùng bà con đồng bào

20 năm sống cùng đồng bào

CSVN – Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, kể từ ngày anh đưa chúng tôi đến nơi đồng bào đang gùi từng bầu cao su vượt đồi để trồng mới. Gặp lại…

Về đầu trang