Tháng Mười 15, 2023

Công nhân tiêu biểu

– Chính thức bước vào mùa thi đua nước rút đó rồi Tư Mủ. Ngành mình vừa mới phát động kìa. – Ôi trời. Ngay từ đầu năm tui đã …rút rồi, không đợi đến

Công nhân tiêu biểu

– Chính thức bước vào mùa thi đua nước rút đó rồi Tư Mủ. Ngành mình vừa mới phát động kìa. – Ôi trời. Ngay

Công nhân tiêu biểu

– Chính thức bước vào mùa thi đua nước rút đó rồi Tư Mủ. Ngành mình vừa mới phát động