Điểm tựa “an cư lạc nghiệp” cho công nhân dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn