Vinh danh Câu lạc bộ 2 tấn và Bàn tay vàng

Trong lễ vinh danh năm nay có 11 đơn vị đạt năng suất trên 2 tấn/ha, trong đó 7 đơn vị thuộc khu vực miền Đông Nam bộ, 2 đơn vị thuộc khu vực Tây Nguyên – Duyên hải miền Trung, 1 đơn vị khu vực Lào và 1 đơn vị khu vực Campuchia. Ngoài ra có 8 tổ đạt năng suất 3 tấn/ha trở lên được biểu dương, trong đó 4 tổ thuộc Cao su Kon Tum, 2 tổ thuộc Cao su Phú Riềng, 2 tổ thuộc Cao su Đồng Nai