Ấn Độ đưa dừa, cao su vào bảo hiểm cây trồng

CSVN – Nhiều loại cây trồng, bao gồm dừa và cao su, đã được đưa vào Chương trình bảo hiểm cây trồng tại Ấn Độ, với mức bảo hiểm lên tới 1 vạn Rupees/ha.

Các loại ngũ cốc nhỏ và các loại đậu cũng đã được đưa vào chương trình này. Như vậy, hiện tại hầu hết các loại cây trồng đều được bảo hiểm bởi Bộ Nông nghiệp Ấn Độ. Ngoài cung cấp bảo hiểm trong trường hợp mùa màng bị phá hủy hoàn toàn, chương trình bảo hiểm PMFBY cũng cung cấp bảo hiểm cho thiệt hại mùa màng do biến đổi khí hậu. Khi đó nông dân có thể được bồi hoàn khi năng suất cây trồng giảm đáng kể do điều kiện thời tiết. Còn bảo hiểm do Bộ Nông nghiệp của Nhà nước chỉ bảo hiểm cho các loại cây trồng đã bị thiệt hại hoàn toàn.

Bảo hiểm mùa màng dựa trên thời tiết đã được mở rộng đến tất cả các quận của bang Kerala, bao gồm các quận Alappuzha, Pathanamthitta và vùng Kuttanad, nơi mùa màng bị lũ lụt liên tục tàn phá. Bộ Nông nghiệp Ấn Độ đang triển khai kế hoạch này thông qua Công ty Bảo hiểm Nông nghiệp, với sự trợ giúp của bộ phận Nông nghiệp của bang. Chính phủ Ấn Độ cũng đang xem xét đề xuất thống nhất các hệ thống bảo hiểm khác nhau trong lĩnh vực nông nghiệp.

Q.A