Doanh thu xuất khẩu cao su Campuchia tăng lên 77 triệu USD

CSVN – Theo Tổng cục Cao su, Campuchia thu về hơn 77 triệu USD từ xuất khẩu cao su và gỗ cao su trong hai tháng đầu năm nay. Doanh thu từ xuất khẩu cao su đạt hơn 76 triệu USD, trong khi doanh thu từ gỗ cao su ở mức 355.946 USD.

Công nhân người Campuchia học khai thác mủ

Tháng 2/2022, sản lượng cao su tăng 6% lên 48.509 tấn, so với cùng tháng năm ngoái trong khi lượng gỗ cao su xuất khẩu đã tăng 66% lên 808 m³.

Tính đến tháng 2, giá bán cao su trung bình giảm 2 USD/tấn xuống còn 1.585 USD /tấn. Tổng diện tích cao su Campuchia là 404.044 ha, trong đó cao su khai thác 310.193 ha, diện tích kiến thiết cơ bản 93.851 ha.

Tại buổi làm việc với Tổng cục Nông nghiệp, Tổng cục Chăn nuôi và Tổng cục Cao su để đánh giá kết quả hoạt động, Bộ trưởng Bộ Nông lâm ngư nghiệp Veng Sakhon cho rằng, ngành nông nghiệp đã và đang đóng vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, Bộ này tiếp tục tăng năng suất cao su tự nhiên và củng cố, mở rộng diện tích trồng cao su tiểu điền, thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển cao su thiên nhiên đến năm 2030 nhằm tăng cường quản lý và phát triển bền vững cao su Campuchia.

Ông Him Aun, Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, cho rằng xuất khẩu cao su được cải thiện là do diện tích trồng cao su tăng lên. Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Ấn Độ và EU.

QUỐC AN

(theo Khmertimes)