Tháng Ba 6, 2023

Cao su mùa thay lá

CSVN – Qua thành phố Đồng Xoài khoảng năm cây số, ngược về hướng Công ty Cao su Phú Riềng, một khung cảnh thật lạ, thật hấp dẫn trải ra trước mặt. Một màu vàng

Buồn lòng vì chồng ngủ ngáy quá to

Chú Đức Trung kính mến! Vợ chồng cháu cùng làm trong ngành cao su, vì thế chúng cháu biết chú Đức Trung và rất thích mục Chia sẻ của Cao su Việt Nam. Lẽ ra

Cao su mùa thay lá

CSVN – Qua thành phố Đồng Xoài khoảng năm cây số, ngược về hướng Công ty Cao su Phú Riềng, một khung cảnh thật lạ,

Cao su mùa thay lá

CSVN – Qua thành phố Đồng Xoài khoảng năm cây số, ngược về hướng Công ty Cao su Phú Riềng,