Tháng Bảy 19, 2022

Sáng kiến

Gần đây thấy công nhân ngành mình có nhiều sáng kiến quá Hai Cạo. Đúng rồi còn gì, trong thực tế lao động phải nảy sinh ra sáng tạo giúp nâng hiệu quả công việc

Rèn tay dao

Có mấy công ty tổ chức hội thi bàn tay vàng kìa Tư Mủ. Công ty mình sao chưa thấy hè? Phải từ từ có thời gian cho anh em mình rèn luyện để chắc

Đất và người ở Sơn La

CSVN – Ngày cây cao su bén rễ trên những vạt đồi, những đồi núi trọc, những triền dốc nơi đất đai cằn cỗi, bạc màu vì tập quán canh tác du canh du cư

Ảnh dự thi Nét đẹp lao động

CSVN – Đến  nay,  Ban  tổ  chức  cuộc  thi  ảnh  Nét đẹp lao động đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các anh chị trong – ngoài ngành và quý  bạn  đọc.  Chúng

Sáng kiến

Gần đây thấy công nhân ngành mình có nhiều sáng kiến quá Hai Cạo. Đúng rồi còn gì, trong thực tế lao động phải nảy

Rèn tay dao

Có mấy công ty tổ chức hội thi bàn tay vàng kìa Tư Mủ. Công ty mình sao chưa thấy hè? Phải từ từ có

Đất và người ở Sơn La

CSVN – Ngày cây cao su bén rễ trên những vạt đồi, những đồi núi trọc, những triền dốc nơi đất đai cằn cỗi, bạc

Ảnh dự thi Nét đẹp lao động

CSVN – Đến  nay,  Ban  tổ  chức  cuộc  thi  ảnh  Nét đẹp lao động đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các anh

Sáng kiến

Gần đây thấy công nhân ngành mình có nhiều sáng kiến quá Hai Cạo. Đúng rồi còn gì, trong thực

Rèn tay dao

Có mấy công ty tổ chức hội thi bàn tay vàng kìa Tư Mủ. Công ty mình sao chưa thấy

Đất và người ở Sơn La

CSVN – Ngày cây cao su bén rễ trên những vạt đồi, những đồi núi trọc, những triền dốc nơi