Sức trẻ ở Cao su Mang Yang

CSVNO – Về đích trước kế hoạch 38 ngày. Đây là năm đầu tiên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cán đích sớm nhất từ trước tới nay. Có được thành quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, người lao động toàn đơn vị. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng ĐVTN. Họ đóng vai trò xung kích trong việc thực hiện hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình.