Tháng Mười Hai 4, 2021

Sức trẻ ở Cao su Mang Yang

CSVNO – Về đích trước kế hoạch 38 ngày. Đây là năm đầu tiên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cán đích sớm nhất từ trước tới nay. Có được thành quả đó

Điểm mới mùa nước rút

Tui đố ông mùa thi đua nước rút năm nay có gì mới? Mới hả, chắc có con Covid đang chực chờ đe dọa nhảy vào vườn cây làm mình không cạo được, ảnh hưởng

Sức trẻ ở Cao su Mang Yang

CSVNO – Về đích trước kế hoạch 38 ngày. Đây là năm đầu tiên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang cán đích sớm

Điểm mới mùa nước rút

Tui đố ông mùa thi đua nước rút năm nay có gì mới? Mới hả, chắc có con Covid đang chực chờ đe dọa nhảy