Tháng Bảy 16, 2020

Làng cười

Nói nhau nghe Năm nay toàn ngành lại tổ chức Hội thi thợ giỏi đó Tư Mủ. Wow. Đã hén. Đến hẹn lại lên. Anh em thợ giỏi – tinh hoa của ngành lại có

“Đua”

Năm nay là năm các cấp ngành tổ chức đại hội thi đua yêu nước đó Tư Mủ. 5 năm một lần đó nha. Vậy hả, nghe đại hội này tui nhớ câu nói của

Cao su – Dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) Phần II. Đấu tranh Ngày hai mươi tám, tháng mười Vào năm hai chín đất trời chuyển rung Sáu đồng chí rất kiên trung (*) Chi bộ thành lập tìm đường

Làng cười

Nói nhau nghe Năm nay toàn ngành lại tổ chức Hội thi thợ giỏi đó Tư Mủ. Wow. Đã hén. Đến hẹn lại lên. Anh

“Đua”

Năm nay là năm các cấp ngành tổ chức đại hội thi đua yêu nước đó Tư Mủ. 5 năm một lần đó nha. Vậy

Cao su – Dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) Phần II. Đấu tranh Ngày hai mươi tám, tháng mười Vào năm hai chín đất trời chuyển rung Sáu đồng chí

Làng cười

Nói nhau nghe Năm nay toàn ngành lại tổ chức Hội thi thợ giỏi đó Tư Mủ. Wow. Đã hén.

“Đua”

Năm nay là năm các cấp ngành tổ chức đại hội thi đua yêu nước đó Tư Mủ. 5 năm