Tháng Sáu 13, 2016

Ngày vui sẽ không xa

– Thấy tạp chí ngành mình đăng mấy bài trên “phây” về giá cao su có tín hiệu phục hồi, anh em chia sẻ hoan nghênh khí thế quá ông hả? – Dĩ nhiên rồi.

Ngày vui sẽ không xa

– Thấy tạp chí ngành mình đăng mấy bài trên “phây” về giá cao su có tín hiệu phục hồi, anh em chia sẻ hoan

Ngày vui sẽ không xa

– Thấy tạp chí ngành mình đăng mấy bài trên “phây” về giá cao su có tín hiệu phục hồi,