Phóng sự

Trên lô ngày giãn cách

Các con đường lô, liên lô nơi đây cũng vắng như những con đường trên phố. Nhìn sâu vào lô cao su, thi thoảng thấy một vài công nhân thoăn thoắt di chuyển từ cây

Phận đời trôi nổi trên sông Sài Gòn

Hằng ngày, trên chiếc ghe nhỏ, anh Nguyễn Văn Bằng cùng con gái bị bại não rong ruổi khắp sông Sài Gòn vớt ve chai kiếm sống. Con gái 19 tuổi là 19 năm anh

Khu Công nghiệp – thế mạnh của VRG

Hoạt động kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của VRG phát triển mạnh mẽ, có hiệu quả cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận. Đây là lĩnh vực kinh

Tọa đàm “Người truyền lửa”

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tọa đàm “Người truyền lửa” là hoạt động thiết thực của ĐTN VRG chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống

Trên lô ngày giãn cách

Các con đường lô, liên lô nơi đây cũng vắng như những con đường trên phố. Nhìn sâu vào lô cao su, thi thoảng thấy

Trên lô ngày giãn cách

Các con đường lô, liên lô nơi đây cũng vắng như những con đường trên phố. Nhìn sâu vào lô