Phận đời trôi nổi trên sông Sài Gòn

Hằng ngày, trên chiếc ghe nhỏ, anh Nguyễn Văn Bằng cùng con gái bị bại não rong ruổi khắp sông Sài Gòn vớt ve chai kiếm sống. Con gái 19 tuổi là 19 năm anh phải lao động miệt mài nuôi con, lo cho con thuốc thang, bệnh tật.  Điều ray rứt nhất với anh Bằng là không thể lo nổi cho con một ngôi nhà đàng hoàng. Cuộc sống bấp bênh, trôi nổi trên chiếc ghe cũ kỹ, hư hỏng nặng có thể đổ sụp xuống lòng sông bất cứ lúc nào…