Tuổi trẻ Cao su Chư Păh hăng hái lao động sáng tạo

Thời gian qua phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh tham gia. Theo đó, nhiều sáng kiến hữu ích của đoàn viên thanh niên đã cải thiện môi trường làm việc tốt, tiết kiệm nguyên liệu và đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ sản xuất.