Cao su Mang Yang nỗ lực về đích

CSVNO – Mặc dù phải đối mặt trước làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, nhưng Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất. Hiện nay, Cao su Mang Yang đang dồn sức để về đích trước kế hoạch SXKD năm 2021.