Media

Đại hội Đảng bộ Cao su Đồng Phú

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức vào ngày 13 – 14/7. ĐÀO PHONG

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi

Sau 2 ngày tranh tài, chiều 11/7, Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ IV/2020 của Công đoàn CSVN đã bế mạc với giải nhất thuộc về Cao su Chư Păh.