VRG khen thưởng 31 đơn vị về trước kế hoạch từ 10 – 30 ngày

Sáng ngày 22/12, VRG đã tổ chức Lễ mừng công cho các đơn vị hoàn thành kế hoạch sản lượng từ 10 đến 30 ngày. Trong đợt tổ chức lần này có 31 đơn vị được VRG trao thưởng. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính của VRG và 31 điểm cầu tại các đơn vị được trao thưởng.