Media

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi

Sau 2 ngày tranh tài, chiều 11/7, Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ IV/2020 của Công đoàn CSVN đã bế mạc với giải nhất thuộc về Cao su Chư Păh.