Tháng Năm 4, 2021

Trở về

Tư Mủ nè, nghe nói thằng Tám nó xin nông trường về lại làm công nhân cạo mủ rồi đó. Thằng Tám con ông Ba Xị Đế đó hả. Phải cái thằng hồi đợt nhất

Mã Bà Đầm và ký ức tuổi thơ

CSVN – Làng Mã Bà Đầm xưa cũ giờ cũng đã đổi thay, nhà cửa mọc san sát nhau lên tường lên tấm, đường sá khang trang, sạch đẹp. Hồi mới giải phóng, làng Mã

Trở về

Tư Mủ nè, nghe nói thằng Tám nó xin nông trường về lại làm công nhân cạo mủ rồi đó. Thằng Tám con ông Ba

Trở về

Tư Mủ nè, nghe nói thằng Tám nó xin nông trường về lại làm công nhân cạo mủ rồi đó.