Tháng Chín 25, 2020

Bạn phải tỏ rõ thái độ với vợ!

Anh Đức Trung thân mến! Thú thật tôi là đàn ông mà những vấn đề liên quan đến vợ và gia đình, tôi phải chia sẻ với các anh chị như thế này là khổ